01
2
3
4
5
6
7
Katalog
TANITIM KATALOGUPOLİMİN D3Ürün Detayı
500ml / 1 LT / 5 LT / 20 LT
 
 

KULLANIM SAHASI

  •  Sığır, koyun, keçi ve kanatlı hayvanların D3 vitamini ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır.

 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

HAYVAN TÜRÜ DOZU
Besi ve Süt Sığırları 1 kg / ton veya içme suyu
Besi ve Süt Sığırları 20-30 ml / 100kg canlı ağırlık
Kanatlılarda 2 lt / ton içme suyu
Koyun ve Keçilerde 0,5 - 1 lt / ton içme suyu
Koyun ve Keçilerde 10-15 ml / Hayvan başına