01
2
3
4
5
6
7
Katalog
TANITIM KATALOGURumen ActiveÜrün Detayı

 

KULLANIM SAHASI

 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

HAYVAN TÜRÜ DOZU
Besi ve Süt Sığırları  0,8-1 kg / ton yem
Besi Sığırları için 80-100gr / hayvan başına
Süt Sığırları için  80-100gr / hayvan başına
Koyun ve Keçilerde 0,6kg / ton yem
Koyun 20-30gr / hayvan başına
Keçi 20-30gr / hayvan başına